معمارکده 2012

دتایلهای ساختمانی 33

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۴۴ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات اتصال سقف شیبدار و دیوار عایق دار-سقف شیبدار فلزی عایق دار
دانلود

جزئیات اتصال سقف شیبدار و دیوار فلزی عایق دار
دانلود

جزئیات دست انداز دیوار های فلزی عایق دار
دانلود

جزئیات اتصال دیوار فلزیعایق دار و سقف شیبدار عایق دار
دانلود
جزئیات اتصال دو سقف شیبدار با اختلاف سطح- سقف شیبدار فلزی عایق دار
دانلود

جزئیات اتصال پاگرد پله بتنی-اتصال با دیوار جانبی
دانلود

جزئیات اتصال پاگرد پله بتنی-با دیوار جانبی سنگی
دانلود

جزئیات اتصال پاگرد پله بتنی-با دیوار جانبی آجری
دانلود


دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 32

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۴۳ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات اتصال دیوارهای فلزی- با پوشش ورق های ذوزنقه ای
دانلود

جزئیات اتصال ناودان- جزئیات به دیوار آجری در محل اتصال به سقف
دانلود

جزئیات درزهای انبساط- جزئیات درز انبساط کف و دیوار
دانلود

جزئیات اتصال دیوارهای فلزی عایق دار
دانلود

اتصال سقف شیبدار با دیوار آجری- با پوشش ورق های موجدار گالوانیزه
دانلود

اتصال سقف شیبدار با دیوار آجری- با پوشش ورق های موجدار آزبست
دانلود

جزئیات اتصال سقف شیبدار دیوار فلزی- سقف شیبدار فلزی با پوشش فلز
دانلود

جزئیات اتصال دو سقف شیبدار با اختلاف سطح- سقف شیبدار فلزی با پوشش فلزی
دانلود
جزئیات اتصال سقف شیبدار و دیوار- با پوشش ورق های موجدار آزبستی
دانلود

جزئیات اتصال سقف شیبدار و دیوار-با پوشش ورق های موج دار سیمانی
دانلود

جزئیات اتصال سقف فلزی عایق دار شیبدار با دیوار ماسونری
دانلود

جزئیات اتصال سقف شیبدار دیوار فلزی- سقف شیبدار با پوشش پانل ساندویچی
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 31

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۴۲ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات اتصال ستون به همکف-اتصال ستون فلزی به کف با عایق:
دانلود


جزییات اتصال ستون به همکف-اتصال ستون فلزی به کف بدون عایق:
دانلود


جزییات اتصال ستون به سقف-اتصال ستون بتنی به سقف با عایق:
دانلود


جزییات اتصال ستون به همکف-اتصال ستون بتنی به سقف بدون عایق:
دانلود
جزییات درز انبساط-در بام و دیوار:
دانلود

جزییات آبروها-جزییات اتصال جانبی آبرو به دست انداز بام:
دانلود

جزییات آبروها-جزییات آبرو در کنار دست انداز:
دانلود

جزییات اجرای طاق ضربی-جزییات طاق ضربی:
دانلود
جزییات بازشو پشت بام:
دانلود


اتصال سقف شیبدار با دیوار آجری-با پوشش ورقهای موجدار آزبستی:
دانلود


اتصال سقف شیبدار با دیوار آجری-با پوشش ورق گالوانیزه:
دانلود


اتصال سقف شیبدار با دیوار آجری-با پوشش ورقهای آردواز:
دانلود


اتصال سقف شیبدار با دیوار آجری-با پوشش پانلهای ساندویچی:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 30

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۴۱ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال دو دیوار:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات کنج و انتهای دیوار:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال و دیوارهای سبک پیش ساخته و ستون های فلزی:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات جانبی پنجره آلومینیوم:
دانلود
دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال قاب و کف پنجره:
دانلود
دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال سقف و دیوار:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال دیوار به سقف:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات قاب در:
دانلود


دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات درز انبساط و کنترل:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال دیوارهای سبک پیش ساخته و ستون بتنی:
دانلود


دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال دیوارهای سبک پیش ساخته و ستون فلزی:
دانلود

جزییات اتصال دیوار زیرزمین به سقف:
دانلود


دیوارهای فلزی-جزییات اتصال دیوار فلزی با کف محوطه:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 29

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۴۰ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات قرنیز:
دانلود


دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال دیوار و کف:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات وان حمام:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات اتصال دیوار ماسونری و دیوار سبک پیش ساخته:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات کف پنجره فلزی:
دانلود


دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 28

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۴۰ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات دیوارهای بلوک بتنی-جزییات نعل درگاه فلزی:
دانلود

جزییات دیوارهای بلوک بتنی-جزییات نعل درگاه پنجره:
دانلود

جزییات قاب در-در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح:
دانلود

جزییات قاب در-در یوار بلوک بتنی نمایان غیر مسلح:
دانلود
دیوارهای سبک پیش ساخته-با پوشش سنگ:
دانلود

دیوارهای فلزی-جزییات نعل درگاه فلزی:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-با پوشش کاشی:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-با پوشش صفحات گچی پیش ساخته:
دانلود
دیوارهای سبک پیش ساخته-با عایق حرارتی:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات تقلیل صدا:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات دیوار آتش باد (2ساعت):
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات دیوار سرویس بهداشتی:
دانلود

دیوارهای سبک پیش ساخته-جزییات نصب صفحات گچی:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 27

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۹ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

اتصال دیوار بلوک بتنی با کرسی چینی-جزییات ازاره بتنی پیش ساخته و عایقکاری دیوار:
دانلود

دیوارهای بتنی پیش ساخته-جزییات دیوار و پی:
دانلود

اتصال دیوار بلوک بتنی با کرسی چینی-جزییات ازاره سنگی:
دانلود

دیوار بلوک بتنی-جزییات ازاه سنگی:
دانلود
جزییات اتصال دیوار به همکف-اتصال دیوار بلوک بتنی به کف بتنی:
دانلود

جزییات دیوارهای بلوک بتنی-جزییلت کف پنجره سنگی:
دانلود

جزییات دیوارهای بلوک بتنی-جزییات خارجی کف پنجره فلزی:
دانلود

جزییات دیوارهای بلوک بتنی-جزییات خارجی کف پنجره کاشی یا سرامیک:
دانلود

جزییات دیوارهای بلوک بتنی-جزییات کف پنجره بتنی بیرونی:
دانلود
جزییات اتصال کنج دیوار-در دیوار بلوک بتنی غیر باربر غیر مسلح:
دانلود

جزییات اتصال کنج دیوار-در دیوار بلوک بتنی باربرمسلح:
دانلود

جزییات اتصال نعل درگاه به قاب در-در دیوار بلوک سیمانی غیر مسلح:
دانلود

جزییات دیوارهای بلوک بتنی-جزییات نعل درگاه بتنی:
دانلود

جزییات اتصال نعل درگاه به قاب در-در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح بدون پوشش نهایی:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 26

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۸ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

دیوار بلوک بتنی غیر باربر مسلح-بدون پوشش نهایی (نمایان):
دانلود

دیوار بلوک بتنی غیر باربر مسلح-با پوشش نهایی سنگ پلاک:
دانلود

دیوار بلوک بتنی غیر باربر مسلح-با پوشش نهایی آجر:
دانلود

دیوار بلوک بتنی غیر باربر مسلح-با پوشش نهایی چوب:
دانلود

دیوار بلوک بتنی غیر باربر مسلح-با پوشش نهایی اندود سیمان:
دانلود
دیوار بلوک بتنی غیر باربر مسلح-با پوشش نهایی اندود گچ:
دانلود

دیوار بلوک بتنی غیر باربر مسلح-با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک:
دانلود

دیوار بلوک بتنی مسلح-با پوشش ورق موجدار آزبستی:
دانلود

جزییات قرنیز در دیوار بلوک بتنی-جزییات قرنیز سنگی:
دانلود

جزییات قرنیز در دیوار بلوک بتنی-جزییات قرنیز چوبی:
دانلود
جزییات قرنیز در دیوار بلوک بتنی-جزییات قرنیز کاشی:
دانلود

جزییات قرنیز در دیوار بلوک بتنی-جزییات قرنیز موزاییکی:
دانلود

جزییات قرنیز در دیوار بلوک بتنی-جزییات قرنیز پلیمری:
دانلود

دیوار بلوک بتنی-جزییات ازاره بتنی پیش ساخته:
دانلود

جزییات دیوار بلوک بتنی-اتصال دیوار بلوک بتنی با کف و پی:
دانلود


دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 26

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۸ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

دیوارهای دو جداره ترکیبی-نعل درگاه بتنی روی پنجره:
دانلود

دیوارهای آجری-جزییات درز انبساط:
دانلود

جزییات دست انداز آجری-جزییات درپوش کاشی یا سرامیک:
دانلود

دیوارهای آجری-جزییات شناژبتنی افقی:
دانلود

پلان شناژ بتنی قائم-در دیوار آجری باربر:
دانلود
پلان شناژ بتنی قائم-در دیوار آجری:
دانلود

دیوارهای آجری غیر باربر-جزییات شناژ بتنی قائم داخلی:
دانلود

جزییات بند کشی دیوار آجری-نمایان (بدون پوشش نهایی):
دانلود

جزییات دیوارهای آجری-جزییات بازشو کولر گازی در دیوار آجری:
دانلود

دیوارهای آجری-جزییات محل شوفاژ:
دانلود
دیوارهای آجری-جزییات درز کنترل:
دانلود

جزییات دیوار بلوک بتنی باربر مسلح-بدون پوشش نهایی (نمایان):
دانلود

دیوار سبک پیش ساخته-با پوشش سنگ و کاشی:
دانلود

جزییات دیوار بلوک بتنی باربر مسلح-با پوشش نهایی سنگ پلاک:
دانلود

دیوار سبک پیش ساخته-با پوشش کاشی:
دانلود
دیوار بلوک بتنی باربر مسلح-با پوشش نهایی آجر:
دانلود

دیوار بلوک بتنی باربر مسلح-با پوشش نهایی چوب:
دانلود

دیوار بلوک بتنی باربر مسلح-با پوشش نهایی اندود سیمان:
دانلود

دیوار بلوک بتنی باربر مسلح-با پوشش نهایی اندود گچ:
دانلود

دیوار بلوک بتنی باربر مسلح-با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 25

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۷ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات دیوار آجری-اتصال دیوار آجری به ستون بتنی:
دانلود

جزییات دیوار آجری غیر باربر-اتصال دیوار آجری به ستون فلزی:
دانلود

جزییات اتصال پنجره با کف بالکنی-کف پنجره سنگی:
دانلود

اتصال دیوار و سقف داخلی-جزییات سقف بتنی:
دانلود
جزییات قاب فلزی در:
دانلود

جزییات اتصال قاب فلزی در با دیوار-دیوار 22 و 11 سانتی متری به بالا:
دانلود

جزییات اتصال قاب فلزی در به نعل درگاه-دیوار 11 سانتی متری:
دانلود

جزییات اتصال قاب فلزی در با دیوار-دیوار 11 سانتی متری:
دانلود

دیوارهای آجری-جزییات جانبی قاب فلزی در:
دانلود
دیوارهای دو جداره-جزییات دیوار ترکیبی آجری و بلوک بتنی:
دانلود

جزییات عبور کانال تاسیسات-در دیوار آجری:
دانلود

دیوارهای دو جداره ترکیبی-جزییات اتصال دیوار با همکف:
دانلود

دیوارهای دو جداره ترکیبی-جزییات کف پنجره بتنی:
دانلود

دیوارهای دو جداره ترکیبی-جزییات جانبی قاب پنجره:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 24

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۶ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

دیوارهای دو جداره آجری-اتصال دیوارهای دو جداره در کنج:
دانلود


دیوارهای دو جداره آجری-اتصال دیوار به ستون های دو جداره ما بین و داخلی:
دانلود


دیوارهای دو جداره آجری-جزییات نعل درگاه فلزی:
دانلود


دیوارهای دو جداره آجری-جزییات نعل درگاه بتنی:
دانلود
دیوارهای دو جداره آجری-جزییات جانبی پنجره:
دانلود


دیوارهای دو جداره آجری-جزییات جانبی قاب پنجره:
دانلود


دیوارهای دو جداره-جزییات اتصال دیوار و سقف:
دانلود


دیوارهای دو جداره آجری-جزییات جانبی قاب فلزی در:
دانلود


دیوارهای دو جداره آجری-جزییات شناز بتنی افقی:
دانلود
جزییات نعل درگاه فلزی-قاب پنجره آلومینیومی،دیوار 35 سانتی متری با پوشش سنگ:
دانلود


جزییات نعل درگاه فلزی-قاب پنجره آهنی،دیوار 35 سانتی متری نمایان:
دانلود


جزییات نعل درگاه فلزی-قاب پنجره فلزی،دیوار 22 سانتی متری با پوشش سنگ:
دانلود


جزییات نعل درگاه فلزی-قاب پنجره آهنی،دیوار 11 سانتی متری با پوشش سیمانی:
دانلود


جزییات نعل درگاه فلزی-قاب پنجره آلومینیومی،دیوار 11 سانتی متری با پوشش سنگ:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 23

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۳ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات کف پنجره بتنی-قاب پنجره آلومینیومی،دیوار 22 سانتی متری نمایان:
دانلود


جزییات کف پنجره فلزی-اتصال با دیوارهای درگاه،دیوار آجر نمایان:
دانلود


جزییات کف پنجره و قاب فلزی-اتصال با دیوارهای درگاه،دیوار با پوشش سیمانی:
دانلود


جزییات کف پنجره و قاب فلزی-اتصال با دیوارهای درگاه،دیوار با پوشش سنگ:
دانلود


جزییات کف پنجره فلزی-مشخصات ورق فلزی:
دانلود
جزییات دیوار آجری-اتصال دیوار آجری به دیوار بتنی:
دانلود

جزییات دیوارهای دو جداره-جزییات اتصال دیوار و پی:
دانلود

دیوارهای دو جداره-جزییات اتصال دیوار و کف:
دانلود


دیوارهای دو جداره آجری-جزییات کف پنجره بتنی:
دانلود


دیوارهای دو جداره آجری-جزییات کف پنجره آجری:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 22

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۳ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات کف پنجره فلزی-قاب پنجره آهنی،دیوار 35 سانتی متری با پوشش سیمانی:
دانلود

دیوارهای دو جداره-جزییات دیوارهای دو جداره آجری:
دانلود

جزییات کف پنجره فلزی-قاب پنجره آهنی،دیوار 35 سانتی متری با پوشش سنگ:
دانلود

جزییات کف پنجره فلزی-قاب پنجره آلومینیومی،دیوار 35 سانتی متری نمایان:
دانلود
جزییات کف پنجره سنگی-قاب پنجره الومینیومی،دیوار 35 سانتی متری با پوشش سنگ:
دانلود

جزییات کف پنجره فلزی-قاب پنجره الومینیومی،دیوار 22 سانتی متری نمایان:
دانلود
جزییات کف پنجره فلزی-قاب پنجره فلزی،دیوار 22 سانتی متری با پوشش سنگ:
دانلود

جزییات کف پنجره بتنی-قاب پنجره فلزی،دیوار 22 سانتی متری با پوشش سنگ:
دانلود
جزییات کف پنجره بتنی-قاب پنجره آلومینیومی،دیوار 11 سانتی متری:
دانلود
جزییات کف پنجره فلزی-قاب پنجره آهنی،دیوار 35 سانتی متری بدون پوشش نهایی:
دانلود

جزییات کف پنجره سنگی-قاب پنجره آلومینیومی،دیوار 35 سانتی متری با پوشش سیمانی:
دانلود

جزییات کف پنجره سنگی-قاب پنجره آلومینیومی،دیوار 35 سانتی متری:
دانلود

جزییات کف پنجره آجری-قاب پنجره آلومینیومی،دیوار 35 سانتی متری نمایان:
دانلود

جزییات کف پنجره آجری-قاب پنجره آهنی،دیوار 22 سانتی متری نمایان:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 21

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۲ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات دیوار آجری غیر باربر-نمایان (بدون پوشش نهایی):
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر و غیر باربر-نمایان (بدون پوشش نهایی):
دانلود

جزییات اتصال دیوار به ستون فلزی-نمایان (بدون پوشش نهایی):
دانلود

جزییات اتصال دیوار به ستون بتنی-نمایان (بدون پوشش نهایی):
دانلود
جزییات دیوار آجری باربر-نمایان (بدون پوشش نهایی):
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر و غیر باربر-با پوشش سنگ:
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر-با پوشش سنگ مصنوعی:
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر و غیر باربر-با پوشش سنگ مصنوعی:
دانلود

جزییات دیوار آجری غیر باربر-با پوشش آجر نما:
دانلود
جزییات دیوار آجری باربر و غیر باربر-با پوشش آجر نما:
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر و غیر باربر-با پوشش نهایی چوب:
دانلود

جزییات اتصال دیوار آجری با کرسی چینی و کف:
دانلود

جزییات اتصال دیوار به کف-اتصال قرنیز سنگی به دیوار:
دانلود

جزییات اتصال دیوار به همکف-اتصال دیوار آجری به کف بتنی:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 20

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۳۱ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات دیوار آجری غیر باربر-با پوشش اندود گچی:
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر و غیر باربر-با پوشش اندود گچی:
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر-با پوشش اندود گچی:
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر-با پوشش اندود سیمانی:
دانلود

جزییات دیوار آجری غیر باربر-با پوشش سیمانی:
دانلود
جزییات دیوار آجری باربر و غیر باربر-با پوشش اندود سیمانی:
دانلود

جزییات دیوار آجری غیر باربر-با پوشش کاشی یا سرامیک:
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر و غیر باربر-با پوشش کاشی یا سرامیک:
دانلود

جزییات دیوار آجری باربر-با پوشش کاشی یا سرامیک:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 19

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۲۳ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات دیوارهای سنگی-شناژ بتنی قائم:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-شناژ فلزی قائم:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-جزییات سایه بان بتنی:
دانلود

جزییات سایه بان و نعل درگاه بتنی:
دانلود
جزییات بازشو کولر گازی در دیوار:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-جزییات بازشو کولر گازی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-درز کنترل دیوارهای سنگی (نما):
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-درز کنترل دیوارهای سنگی (مقطع افقی):
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 18

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۲۲ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات دیوارهای سنگی-نعل درگاه بتنی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-نعل درگاه فلزی:
دانلود

جزییات قاب جانبی در فلزی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-جزییات کف پنجره کرکره فلزی:
دانلود

جزییات نعل درگاه-پنجره فلزی کرکره ای:
دانلود
جزییات دیوارهای سنگی-درپوش بتنی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-درپوش فلزی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-درپوش سنگی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-شناژ بتنی افقی:
دانلود

دیوارهای سنگی-جزییات شناژ فلزی افقی:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 17

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۲۱ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات دیوارهای سنگی-اتصال دیوار با کرسی چینی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-کف پنجره سنگی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-جزییات جانبی کف پنجره سنگی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-کف پنجره بتنی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-کف پنجره کاشی یا سرامیک:
دانلود
جزییات دیوارهای سنگی-کف پنجره چوبی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-کف پنجره اندود سیمانی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-کف پنجره فلزی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-جزییات جانبی کف پنجره فلزی:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 16

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۲۱ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات دیوارهای سنگی-دیوار سرویس یا آشپزخانه با پوشش کاشی یا سرامیک:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-دیوار با پوشش اندود سیمانی:
دانلود

جزییات دیوار سنگی محوطه-بدون پوشش نهایی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-دیوار حائل زیرزمین:
دانلود
جزییات دیوارهای سنگی-جزییات قرنیز کاشی یا سرامیک:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-جزییات قرنیز چوبی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-جزییات قرنیز سنگ:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-جزییات قرنیز پلیمری:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 15

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۲۰ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات درزهای کنترل و اجرا-درزهای کنترل و اجرا:
دانلود

جزییات سرویس ها در همکف-جزییات اجرای تی شویه:
دانلود

کف لاستیکی-جزییات پوشش کف در فضاهای بهداشتی:
دانلود

جزییات پوشش نهایی چوب-روی ساختار اصلی دیوار:
دانلود

جزییات سازه های تقویتی-کنج دیوار:
دانلود
اتصال دیوار با کف و پی-جزییات اتصال دیوار پیش ساخته بتنی با پی:
دانلود

دیوارهای بتنی پیش ساخته-جزییات کنج دیوارهای بتنی پیش ساخته:
دانلود

دیوارهای بتنی پیش ساخته-جزییات جانبی در کشویی کامیون رو:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-بدون پوشش نهایی:
دانلود

جزییات دیوارهای سنگی-دیوار با پوشش اندود گچی:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 14

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۲۰ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات پریز برق در کف:
دانلود

جزییات کانال کنترل (Manhole) -کانال کنترل بتنی:
دانلود

جزییات سکوی بارانداز:
دانلود

جزییات کف کاذب در همکف-با پوشش چوب یا ترکیبات پلیمری:
دانلود

جزییات کف کاذب -کف کاذب با پوشش فلز:
دانلود
جزییات سکو یا پله در همکف-جزییات سکوی چوبی در همکف:
دانلود

جزییات سکو یا پله در همکف-با پوشش نهایی ورق های پلیمری:
دانلود

جزییات سکو یا پله در همکف-با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک:
دانلود

جزییات سکو یا پله در همکف-با پوشش نهایی چوب:
دانلود

جزییات سکو یا پله در همکف-با پوشش نهایی مواد نساجی (موکت):
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 13

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۹ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات کانال های تاسیساتی-محل عبور لوله های تاسیساتی:
دانلود

جزییات کانال های تاسیساتی-کانال تاسیساتی بتنی:
دانلود

جزییات کانال های تاسیساتی-کانال تاسیساتی آجری:
دانلود

جزییات دست انداز آجری-با درپوش سنگ:
دانلود

جزییات دست انداز آجری-با درپوش چوب:
دانلود
جزییات حفاظ فلزی:
دانلود

جزییات دست انداز بلوک بتنی-با درپوش بتنی:
دانلود

جزییات دست انداز بلوک بتنی-با درپوش سنگ:
دانلود

جزییات دست انداز بلوک بتنی-با درپوش چوب:
دانلود

جزییات دست انداز بلوک بتنی-با درپوش سرامیک:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 12

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۸ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزییات درز انبساط-درز انبساط در کف پارکینگ:
دانلود

جزییات درز انبساط-درز انبساط در همکف:
دانلود

جزییات درز انبساط-در کف با عایق رطوبتی:
دانلود

جزییات درز انبساط-درزهای انبساط و انقباض:
دانلود
جزییات کف شوها در همکف-کفشوی پیش ساخته:
دانلود

جزییات سرویس ها در همکف-جزییات کف شوی در سرویس ها:
دانلود

جزییات زیردوشی پیش ساخته:
دانلود

جزییات سرویس ها در همکف-توالت ایرانی:
دانلود

جزییات سرویس ها در همکف-جزییات اجرای کاسه توالت فرنگی:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 11

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۸ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات پلیمری:
دانلود


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات نساجی:
دانلود


جزئیات کف سازی سرویس ها در همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک:
دانلود
جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی در کف سرویس ها:
دانلود


جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی:
دانلودجزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی در کف سرویس ها یا آشپزخانه:
دانلود


جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه سنگی در کف سرویس ها یا آشپزخانه:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 10

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۷ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات پلیمری:
دانلود


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات نساجی:
دانلود


جزئیات کف سازی سرویس ها در همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک:
دانلود
جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی در کف سرویس ها:
دانلود


جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی:
دانلودجزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی در کف سرویس ها یا آشپزخانه:
دانلود


جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه سنگی در کف سرویس ها یا آشپزخانه:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 9

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۶ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش ترکیبات نساجی:
دانلود


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش چوب:
دانلود


جزئیات کف سازی سرویس ها همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش موزاییک:
دانلود


جزئیات کف سازی سرویس ها همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش ترکیبات پلیمری:
دانلود


جزئیات کف سازی سرویس ها همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سنگ:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 8

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۶ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش موزاییک:
دانلود


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن بدون پوشش نهایی:
دانلود


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش چوب:
دانلود


جزئیات کف سازی سرویس ها درهمکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سنگ:
دانلود


جزئیات کف سازی سرویس ها درهمکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سرامیک:
دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 7

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۵ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سرامیک:جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش موزاییک:جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش نهایی بتن:جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سنگ:
جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک:

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 6

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۴ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش سرامیک:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش موزاییک:جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سنگ:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش آجر:

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 4

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۲ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش قطعات پیش ساخته بتنی:
جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر سیمانی:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش سنگ لاشه:جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش بتن:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش سنگ:دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 3

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۱ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش موزاییک:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش بتن:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ:

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 2

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۱۰ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش بتن:جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ:


جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر :جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سرامیک:

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

دتایلهای ساختمانی 1

نویسنده : هادی (ماهان) پورآخوند | تاریخ : ۱۲:۸ بعد از ظهر - دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

سلام به همه مهندسین گل...............
  تعداد تقریبا زیادی دتایل ساختمانی  که برای سازمان نقشه برداری میباشد  و همه  هم به صورت کدی...............


قبل از شروع اول فونت رو برای دانلود می ذارم تا هر کسی فونت نداره دانلود کنه و بتونه فونتهای کدو بخونه...........
موفق باشید دوستان

دانلود

دسته بندی : دیتیل و مبلمان و سمبل
برچسب‌ها: دتایلهای ساختمان

 

آخرین مطالب

» رونمایی از طرح بازسازی استادیوم خلیفه، میزبان جام جهانی 2022 قطر ( شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۴ )
» موزه ملی ژئوپارک Fangshan Tangshan ( یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ )
» ساختمان اداری INTESA SANPAOLO اثر رنزو پیانو ( یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ )
» دیافراگم: مناظری حیرت انگیز از روستایی متروکه در چین ( چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴ )
» معماري ارگانيك ( پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» کلیسای وانک جلفای اصفهان - ۱۶۰۶ ( پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» نسبت طلایی ( پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» سبک جدید معماری اسم ( دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ )
» خواص کاغذ و مقوا ( جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ )
» نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان معماری در سمنان ( جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ )
» معماری تخت جمشید ( چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ )
» بزرگ‌‌‏ترین پل عابر خاور میانه در میدان رسالت تهران ( چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ )